118 404

Mae galwadau yn costio £0.77 am bob galwad a £1.55 y funud , yn ogystal Tâl Mynediad eich cwmni ffôn.

Gwasanaeth ymholiadau rhifau ffôn Cymraeg yn cynnig:

  • Cysylltu â'r rhif angenrheidiol. Gwych os yn brin o amser neu heb adnoddau ysgrifennu.
  • Derbyn y rhif mewn testun am ddim i'ch ffôn symudol. Grêt wrth symud o gwmpas.
  • Chwilio busnesau yn ôl math ee plymwyr yn Portsmouth, ac enw.
  • Chwilio anghyfyngedig.

118 404

Ein gwasanaeth ymholiadau Cymraeg

Galwadau i 118500/118404 yn costio £0.77 yr alwad ynghyd â £1.55 y funud yn cynnwys TAW, ynghyd â Tâl Mynediad eich cwmni ffôn (ac eithrio ffonau talu BT).

  • Home
  • 118500
  • 118505